EMDR

In mijn praktijk maak ik ook gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of seksueel misbruik. Ook bepaalde angsten en fobieën kunnen goed worden behandeld met EMDR.

Vaak gaat het om herinneringen aan nare gebeurtenissen die zich blijven opdringen, zoals angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten kunnen schrik- en vermijdingsreacties zijn.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen er meestal veel baat bij hebben.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Vaak kunnen mensen al na enkele consulten weer onbelemmerd functioneren.

Copyright © 2017          
Alle rechten voorbehouden.          
Beheer door: Kairoos Producties