Over Vera Mulder

Begonnen als maatschappelijk werker, socioloog en journalist, volg ik sinds dertien jaar mijn passie en werk ik als zelfstandig gevestigde hypnotherapeut en PDS-therapeut. 

In 2007 heb ik de vierjarige opleiding hypnotherapie afgerond bij Academie Hypnos. Mijn diploma is op HBO-niveau en erkend door de FONG (de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen). Deze overkoepelende organisatie onderhoudt contacten met de overheid. Gedurende de opleiding raakte ik enorm geboeid door de creativiteit en wijsheid die in het onderbewuste van ieder mens aanwezig zijn. En dat boeit mij nog iedere dag!

Omdat ik geïnteresseerd ben in de verhouding tussen lichaam en geest, en zelf sinds mijn twintigste het prikkelbare darm syndroom heb, heb ik aansluitend een opleiding tot PDS-therapeut gevolgd bij het BivT (het Bijscholing instituut voor Therapeuten) om volwassenen met deze aandoening te kunnen behandelen. Ik heb zelf veel baat gehad bij deze behandeling en dat maakt mij erg gemotiveerd om andere mensen met het prikkelbare darm syndroom te begeleiden.

In 2012 heb ik mij bijgeschoold om ook kinderen met chronische buikklachten te kunnen behandelen. Ik vind het fantastisch om kinderen vanaf zes jaar al te kunnen leren hoe zij zelf hun klachten kunnen aanpakken. MDL- en kinderartsen verwijzen patiënten met deze klachten steeds vaker door naar een hypnotherapeut.

Via uitgebreide literatuurstudie en de opleiding Taal van het Lichaam heb ik mij in 2017 en 2018 verdiept in praktische interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid. Vroegkinderlijke trauma's zitten opgeslagen in ons lichaam, waardoor we ze zelden via de taal kunnen bereiken. Door middel van een praktische body-mind benadering, kunnen het zenuwstelsel en het celgeheugen als het ware resetten, waardoor er weer openheid en groei mogelijk is.

Ik blijf mij voortdurend vakmatig ontwikkelen door middel van bijscholing en intervisie. In de loop van de jaren heb ik mij aanvullende methoden en technieken eigen gemaakt (zoals EMDR en EFT) en mij onder andere bijgeschoold om mensen met faalangst, overgewicht, eetproblemen en chronische pijnklachten te kunnen begeleiden. Ik wil er graag toe bijdragen om mensen die zijn vastgelopen weer hun eigen kracht en mogelijkheden te laten ontdekken.

 

Registraties

KvK - 34357393

NBVH - Nederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten

RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SCAG - Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Als je commentaar of kritiek hebt op mijn werkwijze, stel ik het op prijs als je dit met mij bespreekt. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de RBCZ. Informatie: http://www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html

 

Privacyverklaring

Per 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt voor de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Daarom volgt hieronder een privacy verklaring:

Voor jouw behandeling bouw ik een dossier op. Dat is een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat een behandelovereenkomst, behandelafspraken, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en eerdere behandelingen en aantekeningen over het verloop van de behandeling in mijn praktijk. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij de huisarts of specialist. 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

- zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

- als enige therapeut toegang heb tot de medische gegevens in jouw dossier

- wettelijk gehouden ben aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt, uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld aan het begin en het eind van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar

- voor het gebruik door een waarnemend therapeut, tijdens mijn afwezigheid

- voor anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing

- indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik dit eerst met jou bespreken en schriftelijk om jouw toestemming vragen.

 

Jouw gegevens blijven in het cliëntendossier 20 jaar bewaard, zoals volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Zorgnota

Op de door jou ontvangen zorgnota staan gegevens die door jouw zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je de nota kunt declareren. Indien (een deel van) het consult door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed, gebeurt dit altijd via de aanvullende verzekering. Dit heeft geen gevolgen voor de eigen bijdrage.

Op de nota staan in ieder geval vermeld:

- naam, adres en woonplaats

- geboortedatum

- datum van de behandeling

- korte omschrijving van de behandeling: 'hypnotherapie, prestatiecode 24501'

- kosten van het consult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017          
Alle rechten voorbehouden.          
Beheer door: Kairoos Producties