Overgewicht en obesitas

Heb jij ook last van overgewicht of obesitas? En maak je je hierdoor zorgen over je gezondheid? Als je besluit hier iets aan te gaan doen, hoef je dit niet alleen te doen.

Ik werk met het Cliëntgericht Integratief Hypnotherapeutisch Behandelprotocol (CIHB), dat ontwikkeld is door Irene Heim. Het is gericht op het probleem onder het probleem. We gaan kijken naar de oorzaak van jouw problematiek; hoe komt het dat je overgewicht hebt. Door te kijken naar de oorzaak in plaats van het gevolg, wordt de kern van jouw problematiek aangepakt.

Het hebben van overgewicht is voor iedereen anders. Daarom sta jij in de behandeling centraal.  We staan stapsgewijs stil bij je eet- en bewegingsgedrag. Door de gesprekken leer je ook beter begrijpen waarom je doet zoals je doet. Je gaat je realiseren dat een bepaald gevoel of bepaalde gedachten de aanleiding vormen om te gaan snoepen of overeten, op welke momenten dit gebeurt en hoe dit gebeurt. Er wordt ook gekeken naar je bewegingspatroon. Beweeg je voldoende en welke gedachten en gevoelens heb je over beweging? Deze bewustwording is een voorwaarde om je eet- en bewegingsgewoonten te veranderen.

Ook gaan we bekijken hoe je kunt omgaan met de verleidingen die aan ongezond eetgedrag vooraf kunnen gaan. We gaan een strategie ontwikkelen waardoor de verleiding om dit gedrag te vertonen wordt verkleind. Je leert je beheersen waardoor de opname van ongezond voedsel wordt beperkt. Je zult merken dat je je steeds gezonder, evenwichtiger en meer tevreden over jezelf gaat voelen, naarmate je hiermee een tijdje aan de slag bent. En dit proces gaat door, ook als de behandeling is beëindigd.

De behandeling bestaat uit een intake, 6 sessies hypnotherapie en een evaluatiesesie. De sessies duren een uur.

Doordat je thuis geluidsopnamen met hypnotherapeutische teksten afluistert, wordt het resultaat van de behandeling versterkt.

Copyright © 2017          
Alle rechten voorbehouden.          
Beheer door: Kairoos Producties